Startapçılar nə istəyirlər – Ryan Hoover-in sorğusu

ProductHunt və WeekEnd Found-un qurucusu Ryan Hoover 300 nəfərdən çox adamın iştirak etdiyi startapçılar arasında sorğu keçirib.
Nəticələri barədə Medium-da açıqlama verib.
Startapçılar nə istəyirlər 56%-i faizi işini tərk etmək və özünü layihəyə həsr etmək istəyir, 29% – bu barədə düşünür, 14,6% isə işini tərk etmək niyyətində deyil.
İşə götürməkdən imtina səbəbləri – pul (70%), “Traction”(layihənin nə dərəcədə həyata keçiriləcəyi) olmaması (24,5%), ideyaların uğuruna əminliyin olmaması (21,4%).
81% -i heç vaxt akselerator-da iştirak etməmişdir, 13,3% buna cəhd etmişdir və keçməmişdir.
86%  heç vaxt vençur maliyyələşmə əldə eməmişdir.
İş necə qurulub 54% startapçı layihə üzərində özü tək işləyir.
24% həftədə 5 saatdan 10 saata kimi buna vaxt sərf edir, daha 23,4% -i 2 saatdan 5 saata kimi, təxminən 17% isə 15-25 saat vaxt ayırır.
52,1% məhsulun 50-dən az istifadəçisi var.
Startaplar nə qədər qazanır 54,4% şirkətin gəliri var, lakin 95%-i ayda 5000 dollardan az qazanır.
Ən çox pay (34,9%) startaplara 100-500 dollarla gəlir.
2,4%-i 25 000 dollardan çox qazanır.
Sorğu iştirakçılarının 52%-i inanırlar ki, onların layihələri 100 milyon dollardan çox dəyəri olan şirkətə çevrilə bilər.
Hoover özü belə yazır ki, startapla məşğul olmanın düzgün yolu yoxdur.
Onun fikrincə hazırki sayt-layihələr arasında çoxlu yüksək potensiallı şirkətlər var.