Gəlir və ya mənfəət vergisi üzrə cari vergi ödəmələrinin hesablanması və ödənilməsi

İqtisadçı ekspert Emin Səttarov gəlir və ya mənfəət vergisi üzrə cari vergi rüsumun hesablanması və dövlət büdcəsinə ödənilməsi mövzusunu şərh edir.
Qeyd edək ki, ekspertin mövqeyi Vergilər Nazirliyinin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər.
https://bizplus.
az/wp-content/uploads/2019/07/y2mate.
com-ekspert_bax_vergileraz_n_tqdimatnda_23__IzWZBuWKQI_1080p.
mp4